ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ КВАЛІФІКОВАНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ

Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України заявник поданням цієї Заяви приєднується до Договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг (далі — Договір) та його умов, установлених державним підприємством “ДІЯ”, текст якого публікується на офіційному інформаційному ресурсі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (далі — Надавач) (https://ca.diia.gov.ua).

Заявник, отримуючи кваліфіковану електронну довірчу послугу створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки, підтверджує, що він ознайомився з умовами Договору, погоджується з ними та зобов’язується їх виконувати. Подання цієї Заяви є підставою для надання Надавачем Заявнику кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Підписувач погоджується на умови Регламенту роботи Надавача, у т. ч. своєчасно надавати інформацію про зміну ідентифікаційних даних, які містяться в кваліфікованих сертифікатах відкритого ключа (далі — сертифікат).

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” Підписувач, отримуючи кваліфіковану електронну довірчу послугу створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки, автоматично надає кваліфікованому надавачу електронних довірчих послуг згоду на оброблення його персональних даних у межах надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.